Czyżak, A. (2021). „Niczyje” złoto na „naszej” ziemi. O Płuczkach Pawła Reszki. Polonistyka. Innowacje, (13), 81-90. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.9