Jazdon, M. (2021). Film o sprawie Dreyfusa. Polonistyka. Innowacje, (13), 91-108. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.10