Sieradzki, M., Bakunowicz, G., & BiaƂek, K. (2021). Sprawozdanie z seminarium i panelu dyskusyjnego. Polonistyka. Innowacje, (13), 203-210. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.17