Federowicz, M. . (2022). Imperatyw działania. Polonistyka. Innowacje, (15), 9–20. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.2