Michułka, D. (2022). Wobec wyzwań nowej edukacji humanistycznej – teorie i praktyki lektury. Polonistyka. Innowacje, (15), 35–46. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.4