Kania, A. (2022). Okołoliteracka edukacja obywatelska w Kanadzie a potrzeba polskich rozwiązań programowych. Polonistyka. Innowacje, (15), 47–56. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.5