Huget, P. (2015). Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela. Polonistyka. Innowacje, (2), 93-102. https://doi.org/10.14746/pi.2015.1.2.7