Latoch-Zielińska, Małgorzata. 2020. „Polska I polskość W Tekstach Kultury Popularnej (na przykładzie Wybranych Piosenek)”. Polonistyka. Innowacje, nr 11 (maj):183-98. https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.14.