Nocoń, Jolanta. 2022. „Powinności kształcenia językowego W L1 a niektóre Aspekty Lingwistyki Poststrukturalistycznej”. Polonistyka. Innowacje, nr 15 (czerwiec):117-28. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.10.