Jewdokimow, D. (2017) „Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”, Polonistyka. Innowacje, (6), s. 85–98. doi: 10.14746/pi.2017.6.6.