Żygowska, J. (2017) „To jest właśnie ta chwila. Uchodźcy w najnowszych polskich książkach i teatrze dla młodych odbiorców (przegląd)”, Polonistyka. Innowacje, (6), s. 131–146. doi: 10.14746/pi.2017.6.9.