Iwanek, S. (2017) „O świętej przestrzeni, Stanisławie Vincenzie i Eliadem. Próba konfrontacji religioznawstwa z literaturą”, Polonistyka. Innowacje, (6), s. 147–158. doi: 10.14746/pi.2017.6.10.