Jarosz, B. (2017) „Literatura hipertekstowa a preferencje czytelnicze młodzieży (implikacje dydaktyczne)”, Polonistyka. Innowacje, (6), s. 193–206. doi: 10.14746/pi.2017.6.13.