Szopiński, M. (2017) „Jak czytaliśmy teksty o uchodźcach Jarosława Mikołajewskiego? Refleksje nauczyciela po lekcji akademickiej”, Polonistyka. Innowacje, (6), s. 207–216. doi: 10.14746/pi.2017.6.14.