Kowalikowa, J. (2018) „Miłośnictwo polszczyzny pięknej, poprawnej i sprawnej – jako nieodzowny składnik szkolnej edukacji językowej skierowanej ku wartościom”, Polonistyka. Innowacje, (7), s. 11–28. doi: 10.14746/pi.2018.7.2.