Zawadzka, D. (2019) „Filomaci w pamięci narodowej i regionalnej – na przykładzie podlaskich członków towarzystw wileńskich”, Polonistyka. Innowacje, (9), s. 15–34. doi: 10.14746/pi.2019.9.2.