Myrdzik, B. . (2020) „O potrzebie kształtowania autonomii poznawczej i egzystencjalnej na lekcjach nie tylko języka polskiego”, Polonistyka. Innowacje, (11), s. 7–20. doi: 10.14746/pi.2020.11.2.