Latoch-Zielińska, M. (2020) „Polska i polskość w tekstach kultury popularnej (na przykładzie wybranych piosenek)”, Polonistyka. Innowacje, (11), s. 183–198. doi: 10.14746/pi.2020.11.14.