Białek, K. (2020) „Zadania polonistów w szkole pomyślanej na nowo. Jak uczyć uczenia się”, Polonistyka. Innowacje, (12), s. 141–158. doi: 10.14746/pi.2020.12.8.