Wróblewski, M. (2020) „Zabawy literackie w szkole podstawowej – czytanie, pisanie i interpretacja głosowa”, Polonistyka. Innowacje, (12), s. 185-198. doi: 10.14746/pi.2020.12.11.