Wileczek, A. i Sroka, A. (2020) „«Wczytywanie sztuki» – performatywnym odczytywaniem siebie”, Polonistyka. Innowacje, (12), s. 199-208. doi: 10.14746/pi.2020.12.12.