-, - (2020) „Zaproszenie do dyskusji na temat propozycji podstawy programowej do języka polskiego opracowanej przez prof. UJ dr hab. Krzysztofa Biedrzyckiego”, Polonistyka. Innowacje, (12), s. 247. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/26268 (Udostępniono: 30czerwiec2022).