Federowicz, M. . (2022) „Imperatyw działania”, Polonistyka. Innowacje, (15), s. 9–20. doi: 10.14746/pi.2022.15.2.