Michułka, D. (2022) „Wobec wyzwań nowej edukacji humanistycznej – teorie i praktyki lektury”, Polonistyka. Innowacje, (15), s. 35–46. doi: 10.14746/pi.2022.15.4.