Kania, A. (2022) „Okołoliteracka edukacja obywatelska w Kanadzie a potrzeba polskich rozwiązań programowych”, Polonistyka. Innowacje, (15), s. 47–56. doi: 10.14746/pi.2022.15.5.