Nocoń, J. (2022) „Powinności kształcenia językowego w L1 a niektóre aspekty lingwistyki poststrukturalistycznej”, Polonistyka. Innowacje, (15), s. 117–128. doi: 10.14746/pi.2022.15.10.