[1]
S. Iwanek, „O świętej przestrzeni, Stanisławie Vincenzie i Eliadem. Próba konfrontacji religioznawstwa z literaturą”, 10.14746/pi, nr 6, s. 147–158, grudz. 2017.