[1]
M. Latoch-Zielińska, „Polska i polskość w tekstach kultury popularnej (na przykładzie wybranych piosenek)”, 10.14746/pi, nr 11, s. 183–198, maj 2020.