Myrdzik, Barbara. „O Potrzebie kształtowania Autonomii Poznawczej I Egzystencjalnej Na Lekcjach Nie Tylko języka Polskiego”. Polonistyka. Innowacje, nr 11, maj 2020, s. 7-20, doi:10.14746/pi.2020.11.2.