Latoch-Zielińska, Małgorzata. „Polska I polskość W Tekstach Kultury Popularnej (na przykładzie Wybranych Piosenek)”. Polonistyka. Innowacje, nr 11, maj 2020, s. 183-98, doi:10.14746/pi.2020.11.14.