Ochwat, M. „(Współ)myślenie W Humanistyce. Literackie ekokształcenie W Epoce Antropocenu”. Polonistyka. Innowacje, nr 12, grudzień 2020, s. 31-52, doi:10.14746/pi.2020.12.3.