Wileczek, A., i A. Sroka. „«Wczytywanie sztuki» – Performatywnym Odczytywaniem Siebie”. Polonistyka. Innowacje, nr 12, grudzień 2020, s. 199-08, doi:10.14746/pi.2020.12.12.