Tomaszewska, G. „Zaproszenie Na V Kongres Dydaktyki Polonistycznej”. Polonistyka. Innowacje, nr 13, maj 2021, s. 199-02, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/28429.