Federowicz, M. . „Imperatyw działania”. Polonistyka. Innowacje, nr 15, czerwiec 2022, s. 9-20, doi:10.14746/pi.2022.15.2.