Kania, A. „Okołoliteracka Edukacja Obywatelska W Kanadzie a Potrzeba Polskich rozwiązań Programowych”. Polonistyka. Innowacje, nr 15, czerwiec 2022, s. 47-56, doi:10.14746/pi.2022.15.5.