Nocoń, J. „Powinności kształcenia językowego W L1 a niektóre Aspekty Lingwistyki Poststrukturalistycznej”. Polonistyka. Innowacje, nr 15, czerwiec 2022, s. 117-28, doi:10.14746/pi.2022.15.10.