Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2015) Kształcenie umiejętności efektywnego słuchania na lekcjach języka polskiego Abstrakt  PDF
Marta Urszula Chyb
 
Nr 2 (2015) Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela Abstrakt  PDF
Patrycja Huget
 
Nr 2 (2015) Antynomie szkolnych i pozaszkolnych lektur Abstrakt  PDF
Zofia Zasacka
 
Nr 6 (2017) Refreny uchodźcze w poezji Nelly Sachs Abstrakt  PDF
Joanna Roszak
 
Nr 4 (2016) Szkoła – nauczyciel – grupa w środowisku zróżnicowanym kulturowo na przykładzie uczniów romskich w polskich szkołach Abstrakt  PDF
Beata Gromadzka
 
Nr 4 (2016) Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016 Abstrakt  PDF
Mirosław Wobalis
 
Nr 4 (2016) Projekt „Literatura” Abstrakt  PDF
Urszula Kowalska
 
Nr 4 (2016) Jak to robią w Nowym Jorku? Polonisty obrazki z podróży do Ameryki Abstrakt  PDF
Witold Bobiński
 
Nr 2 (2015) Jakaś niedzisiejsza… Śmierć i starość w obiektywie filmowej kamery Abstrakt  PDF
Małgorzata Masłowska-Taffel
 
Nr 2 (2015) Język muzeum, czyli o nowych sposobach odczytywania wystaw Abstrakt  PDF
Beata Niklewicz
 
Nr 6 (2017) Zabytek literacki czy „dzieło w ruchu”? Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako lektura szkolna Abstrakt  PDF
Iwona Morawska
 
Nr 2 (2015) Nauczanie przyjazne mózgowi? Metody stosowane przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum wobec postulatów neurodydaktyki Abstrakt  PDF
Agnieszka Handzel
 
Nr 6 (2017) Szkolna narracja o uchodźcach a formacyjny wymiar edukacji polonistycznej Abstrakt  PDF
Krzysztof Koc
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo