Górak-Sosnowska, Katarzyna, i Lidia Tomaszewska. „Teaching Online in Polish Higher Education Institutions”. Przegląd Krytyczny, t. 4, nr 2, grudzień 2022, s. 31-44, doi:10.14746/pk.2022.4.2.3.