Salwa, Mateusz. 2019. “Karolina Ćwiek-Rogalska, Zapamiętane W Krajobrazie. Krajobraz Kulturowy Czesko-Niemieckiego Pogranicza W Czasach Przemian, Scholar, Warsaw 2017”. Polish Journal of Landscape Studies 2 (4-5), 135-39. https://doi.org/10.14746/pls.2019.4.5.14.