[1]
Shukuralieva, N. i Lipiński, A. 2017. Uwarunkowania legitymizacji władzy w systemach autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej. Przegląd Politologiczny. 1 (mar. 2017), 189–202. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.13.