[1]
Kucheryavaya, E. 2017. Agnieszka K. Cianciara i inni, Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej. Przegląd Politologiczny. 1 (mar. 2017), 243–248. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.16.