[1]
Jas-Koziarkiewicz, M. i Stasiak-Jazukiewicz, E. 2018. Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych. Przegląd Politologiczny. 1 (kwi. 2018), 147-162. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.10.