[1]
Miński, R. 2018. Przywództwo oligarchiczne i jego społeczne uwarunkowania w świetle „Partii Politycznych” Roberta Michelsa. Przegląd Politologiczny. 1 (lis. 2018), 107–113. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2012.17.1.8.