[1]
Janowski, K.B. 2018. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Paweł Ścigaj, Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce (K. B. Janowski). Przegląd Politologiczny. 3 (lis. 2018), 171.