[1]
ANTSZEWSKI, A. 2018. Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii). Przegląd Politologiczny. 1 (lis. 2018), 79–94. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.6.