[1]
JAŃCZAK, J. 2018. Unia Europejska i jej granice. W poszukiwaniu modelu integracji na europejskich peryferiach. Przegląd Politologiczny. 4 (lis. 2018), 21–32. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2010.15.4.2.