[1]
-, .-. 2019. Spis treści. Przegląd Politologiczny. 3 (paź. 2019), 3–4.