[1]
-, .-. 2019. Spis treści. Przegląd Politologiczny. 4 (grudz. 2019), 3–4.