[1]
-, .-. 2019. Noty o autorach. Przegląd Politologiczny. 4 (grudz. 2019), 153–155.