[1]
Laska, A. 2014. Polityka jako przedmiot badań w realiach instrumentalizacji politologicznego rozumu. Przegląd Politologiczny. 19, 4 (grudz. 2014), 143–157. DOI:https://doi.org/10.14746/pp.2014.19.4.10.